Ateliér - 2zone studio
  • Ateliér

KDE NÁS NAJDETE

Náš ateliér se nachází v hezké starobylé budově přímo na náměstí v Jablunkově, na jeho pravé straně, viz přiložená fotografie.

Vchod do budovy najdete v ulici na konci náměstí po pravé straně, první dveře vlevo. Poté je zapotřebí vystoupat schody do prvního patra, kde se naše prostory nacházejí.

Vstup do ateliéru jistě nepřehlédnete - vede kolem kadeřnictví, za nímž vás uvítá stylová skleněná cedule s kontaktními informacemi, fungujeme zatím totiž pouze na objednání.

Přijďte se k nám podívat, třeba jen tak. Rádi Vás v našich prostorách přivitáme a u dobré kávy můžeme probrat vaše představy o ideální fotografii právě pro Vás!

ZÁZEMÍ ATELIÉRU

V našem ateliéru se budete cítit komfortně, rozprostírá se totiž na téměř 90 metrech čtverečních. Nejde však jen o velikost prostoru, dali jsme si rovněž záležet jak na designu, tak na účelnosti daných prostor.

K dispozici je tak zázemí i pro menší realizační týmy - minibar, kafe systém, zóna pro líčení a česání, převlékání, minisklad s rekvizitami, předsíň, krbová kamna pro příjemnou pohodu a v neposlední řadě toaleta včetně sprchy.

Ano je to opravdu tak - náš ateliér je k dispozici i externímu fotografovi či realizačnímu týmu. Prostory ateliéru jsou rovněž vhodné pro pořádání menších kulturně společenských akcí. Více informací včetně popisu technického vybavení najdete v sekci Pronájem.

ActionActionAltAdjustAlertAlert2AngleBracketDownAngleBracketLeftAngleBracketLeftSlimAngleBracketRightAngleBracketRightSlimAngleBracketUpic AspectRectable 18dpic AspectSquare 18dpBrowserCalendarCameraPhotoCameraPhoto2CameraVideo2CartCart2CartAddCartAdd2CheckmarkCommentComment2CreditCardCropDesktopDownloadDownload2EditEdit2EmailEmail2FlagFlag2FolderFolder2FolderOpenFullScreenGalleryGallery2GearHeartHeartOutlinedHelpHelpEncircledHideHistoryHistory2HomeHome2ImageImage2InfoInfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMenu2MinusMinusSlimMobileMoreHorizMoreVertPagePage2PausePlayPlusPlusSlimPrinterSearchSearch2ShareSizesStarStarOutlinedSyncTabletTagTrashTrash2UploadUpload2UserUsersVideoCameraViewWarningWrenchXCrossActionActionAltAddAdjustAlertAlert2AmazonAndroidAppleArrowBackArrowNextBrowserCameraPhotoCameraPhoto2CartCart2CartAddCheckCloseCommentComment2CropCursorMoveDesktopDownloadDropboxFacebookFlickrFolderFolder2FullScreenSlimGalleryGallery2GoogleDriveGooglePhotosHelpEncircledHelpEncircled2HistoryHistory2HomeHome2InfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLightroomLinkLockLock2MenuMobileMoreHorizMoreVertNavigateBackNavigateNextPaintPausePeoplePeople2PersonPerson2PhoneSavePlayPrinterRemoveSearchSettingsSettings2ShareSharePrivateSizesSmugMugStarStar2TabletTrashTrash2TwitterUploadUpload2Wrench Page 1Page 1 CopyCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapetemplatestemplatesEZprints-98404-landscapeEZprints-98404-portraittemplatestemplatesEZprints-98406-landscapeEZprints-98406-portraitEZprints-98407-landscapeEZprints-98407-portraittemplatestemplatestemplatestemplatesEZprints-98416-landscapeEZprints-98416-portraitEZprints-98417-landscapeEZprints-98417-portraitEZprints-98418-landscapeEZprints-98418-portraitEZprints-98419-landscapeEZprints-98419-portraitshared-style-defs
Powered by SmugMug Log In